Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Jag och Kristdemokraterna välkomnar beslutet. Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning…

KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Mars godkändes dessvärre detaljplanen för grönområdet vid Kungsgårdsvägen, i sin nuvarande utformning. Något som jag beklagar detta å det starkaste. Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet, genom Samuel Watanen, tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig. Men att ytterligare bebyggelse inom…

Enkel fråga angående byte av Kalmar stadsvapen

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny grafisk profil för Kalmar kommun i enlighet med ett bifogat koncept och en idéskiss. Att Kalmar kommuns förvaltningar ska använda samma grafiska profil är självklar, varför det givetvis kan vara klokt att se över hur detta fungerar. Men varför Kalmars…

Äntligen renoveras Halltorpsskolan!

Imorgon tas äntligen det första spadtaget för den välbehövliga och efterlängtade renoveringen av Halltorpsskolan. Det här är en stor seger för såväl barn och personal, som Halltorp som bygd. Äntligen, efter år av ursäkter och bortförklaringar behöver barnen inte längre ha sina lektioner i gympasalen och en källare med dålig ventilation. Samtidigt är det under…

Tomtekampanj med KD för tionde året i rad!

2007 började jag och Fredrik Sjömar med så kallade Tomtekampanjer i samband med KDU-kampanjen ”Fridlys Julen” ” som handlade om att slå vakt om jultraditionerna och de traditionella julavslutningarna i kyrkan. Sedan dess har Kristdemokraterna och KDU varje år delat ut pepparkakor, glögg och försökt sprida lite julkänslan till stressade och frusna Kalmarbor.

Tomterace för familjer på flykt

Idag ”sprang” vi Tomteracet med syfte att samla in pengar till familjer på flykt från IS i Syrien och Irak. För oss kristdemokrater var det en självklarhet att vara med på racet och hjälpa till och sätta fokus på denna viktiga fråga. Allt för ofta glömmer folk bort att de flesta som är på flykt…

Barndialog i Påryd

Lokala demokrativeckan i Södermöre | Barndialog | Igår hade vi barndialog med barn ifrån Tvärskog och Påryd. Viktigt och roligt. Det blev som vanligt en massa spännande frågor om stort och smått. Övergångsställen, belysning, bussförbindelser, lekplatser och så givetvis – Pokémonstop i Påryd och Tvärskog. Obs! Några frågor om borttagna busshållplatser, som Barometern skriver, var…

Deltidsbrandkåren fyller en oerhört viktig roll

Studiebesök| Voxtorps deltidsbrandkår| Igår kväll hade jag förmånen att besöka Voxtorps deltidsbrandkår och samtala om deras förutsättningar och utmaningar. Deltidsbrandkåren fyller en oerhört viktig roll för att garantera att medborgare får samma snabba hjälp vid olyckor, oavsett om man bor i stan eller på landsbygden. Jag fick även vara med på deras D-HLR utbildning vilket…