Frikänn Åke Green och avskaffa lagen!

Lagar skall vara till för att skydda rättigheter, inte för att främja eller hindra åsikter. Vi tar inte ställning för det Åke Green har sagt, men vi försvarar hans rätt till att yttra sig. Vilket är något som borde vara givet för alla som är demokratiskt sinnade. Säger KDU i Småland genom de tre distriktsordförandena i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län.

– I FN:s allmänna deklaration av de mänskliga rättigheterna står det klart och tydlig i artikel 18 och 19 om religionsfriheten och yttrandefriheten. Det står att envar har rätten ”att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor”. Vidare står det att yttrandefriheten ”innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.

– I ljuset av detta blir processen mot Åke Green ett tydligt övertramp på såväl religionsfriheten som yttrandefriheten, alltså ett angrepp på det som är själva förutsättningen för ett fungerande demokratiskt samhälle.

– Hetslagen ger en del personer speciella rättigheter, eftersom den förbjuder hets mot enbart vissa exklusiva grupper. En viktig grundsten i vår demokratiska rättsstat är att alla har lika rättigheter. Om man gör avsteg från den principen blir det lätt fritt fram att gynna eller missgynna vilka medborgare som helst, bara riksdagen känner för det. Det betyder att en väg öppnas till förföljelse av vissa, samtidigt som den skapar privilegier till andra. Därför bör lagen avskaffas.

Sara Pettersson
vice Distriktsordförande Jönköpings Län
Erik Thordin
Distriktsordförande Kronobergs län
Christopher Dywik
Distriktsordförande Kalmar län

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s