Slå inte undan fötterna för våra yngsta

För ett tag sedan skickade rektorerna i Södermöre kommundelsförvaltning in en ansökan till Södermöre kommundelsnämnd om att samtliga förskolor, familjedaghem och fritidshem ska få stänga verksamheten under totalt fyra dagar/läsår. Då skulle rektorerna kunna ge samma information och fortbildning till all personal vid samma tillfälle. De skulle också kunna förankra viktiga frågor som finns i förskolans styrdokument.

När frågan först togs upp återremitterades den med hänvisning till att man ville att rektorerna först skulle redovisa hur man idag använder sig av de nuvarande två stängningsdagarna och vad man mer konkret ville göra med ytterligare två, gott så. När frågan på nästkommande möte togs upp stod det dock klart att nämnden ansåg att de ansvariga för verksamheterna var dåliga på att prioritera och att deras vilja att ha gemensamt utvecklingsarbete mer eller mindre handlade om att personalen skulle ha kul tillsammans. Ni inom verksamheten skall dock veta att det inte var ett enhetligt beslut, det fanns de som var av en annan åsikt.

Jag anser att politikers uppgift bland annat är att skapa förutsättningar för trygghet. Barnens första år är några av de viktigaste för att de ska få en god grund att stå på för resten av livet. I dagsläget är många av personalen och barnen i förskolan tidvis stressade. Jag tror att mycket av det beror på regler och påfund som kommer in till förskolan på politisk väg. Både skola och förskola har läroplaner vilka de skall följa. Bland annat krävs det att personalen ständigt återkopplar till de politiska styrdokumenten, vilket är bra.

Att ge personalen möjligheten att uppdatera sig och samköra om vad som gäller några gånger om året är inget konstigt, utan något som istället höjer kvaliteten. På skolorna görs arbetet med diverse skolplaner regelbundet flera gånger om året då barnen har studiedagar. Det här arbetet sker även på förskolan men då på bekostnad av barnens tid eller som tidigare på kvällstid vilket numera är förbjudet på grund av EUs arbetstidsregler (11 timmars dygnsvila). Rimligtvis borde även personalen inom förskolan få chans att under ”barnfria” dagar arbeta med de här frågorna när hela arbetslaget kan vara samlat.

Att avslå rektorernas begäran visar på att verklighetsförankringen och förståelsen för verksamheten är dålig från nämndens sida. Jag ställer mig inte bakom ett beslut som förvägrar de arbetande inom förskole-fritidsverksamheten den här möjligheten, och som hotar att inskränka våra yngsta, deras möjlighet till en trygg och trivsam uppväxt.

Christopher Dywik (kd)
suppleant Södermöre kommundelsnämnd

(Artikeln publicerad i Kalmar läns tidning 8/6, Barometern 11/6 samt Östra Småland)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s