Bevara den allmänna värnplikten

Strax efter Folk och Försvars rikskonferens i Sälen skickade jag in en debattartikel till Nya Wermlandstidningen, tiden gick och det verkade inte som att jag skulle få den publicerad. Jag tog för givet att det berodde på att den var alldeles för lång. Men när jag kom hem idag hade jag fått ett brev på posten ifrån en Överste som tackade mig för en mycket god artikel. Jag tittade runt lite på NWT:s hemsida och hittade tillslut en länk till artikeln, som tydligen hade publicerats för tre dagar sedan.

Bättre sent än aldrig som man brukar säga.


Det krävs ett starkt försvar för att möta morgondagens problem

Under folk och försvars rikskonferens i Sälen upprepades många positiva löften kring försvarsmaktens inriktning. Löften om utökade satsningar på Sveriges internationella åtaganden är något vi unga kristdemokrater ser positivt på. Ibland hjälper vi våra medmänniskor bäst genom att röja minor och återanpassa barnsoldater till att vara barn, ibland hjälper vi dem bäst genom att skilja stridande parter ifrån varandra och agera fredsframtvingande. Det är en moralisk skyldighet som vi svenskar fått genom att vi dagligen slipper fly eller få våra vänner och släktingar mördade och systematiskt våldtagna. Men det ligger också i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att hindra konflikter, innan de sprider sig hit.

På den inhemska fronten ser utvecklingen dock lite mörkare ut. Återigen upprepas viljan att avveckla den allmänna värnplikten och därmed ta död på den folkliga förankringen, något som vi absolut inte kan acceptera. Vi vill verka för ett starkt svenskt försvar i såväl fred som skymningstid, vi vill att Sverige ska ha ett starkt internationellt engagemang. Men vi anser att försvarets främsta uppgift är och förblir att skydda Sverige mot invasion samt att skydda medborgarna mot inre och yttre hot. Det absolut viktigaste vi i dagsläget kan göra för att stärka försvarsmaktens kapacitet är att bevara den allmänna värnplikten. Den allmänna värnpliktens grundtanke, att det är något som berör hela folket, är överlägsen andra system. I de länder där det inte finns en allmän värnplikt består militären ofta av en väldigt homogen grupp med en viss typ av människor, därmed saknas den allsidighet och bredd som är viktig. Sverige har idag ett väldigt gott rykte vid fredsbevarande uppdrag och mycket av detta beror just på våra befäls och soldaters breda bakgrund. Ett försvar som består av människor ifrån olika yrken och olika delar av samhället, avdramatiserar kontakten med civilbefolkningen eftersom de då enklare identifiera sig med varandra.

Det urval av soldater som finns i dagsläget är dock alltför dålig. Värnpliktslagstiftningen behöver moderniseras för att kunna möta framtidens krav, men det betyder inte att vi ska sänka ambitionsnivån; tvärtom ska vi höja den! Den första förändringen som måste göras är att utöka mönstringen till att omfatta både män och kvinnor. För det andra måste mönstringsförrättarna i större utsträckning fokusera på att i första hand välja ut de som är positivt inställda till att göra värnplikt. Och för det tredje måste straffbestämmelserna bestå, det ska inte vara en möjlighet att kunna avvika från påbörjad utbildning utan giltigt skäl eller hoppa över det man upplever jobbigt eller tråkigt under sin militärtjänst.

Det stora hotet mot den folkligt förankrade försvaret är idag den politiska viljan och dess verkan syns framförallt i försvarsmaktens ekonomiska underskott. KDU har vid flera tillfällen sedan försvarsbudgeten lades varnat för att försvarets budgetram var alltför snäv. Vi har även varnat för att det skulle bli en omöjlighet för försvarsmakten att på kort tid dra ner på så enorma summor som regeringen krävt, utan att verksamheten skulle påverkas. Nu kommer smällen i form av neddragningar på själva utbildningstiden. Antingen är det så att våra värnpliktiga och piloter tränar alldeles för mycket praktiskt och med för mycket skarp materiel, eller mer troligt, är det så att man blundar för att utbildningstiden är fastställd efter vad som beräknas behövas för att överleva i en stridssituation. Oavsett vad, så är det våra värnpliktiga som blir lidande och i förlängningen vår nationella säkerhet.

(Artikeln även publicerad i tidningen Hemvärnets nätbilaga 3/4-08 under överskriften ”Folklig förankring och invasionsförsvar”)

Annonser

En reaktion på ”Bevara den allmänna värnplikten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s