Ett ansvar att leva och verka inom våra egna ramar

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets delegation: Fredrik Sjömar(ombud) och Christopher Dywik(ersättare)

Under lördagen som var så höll Kristdemokraterna i Kalmar län distriktsstämma i Vimmerby, närmare bestämt i det kulturcentrum som byggts upp kring Astrid Lindgrens barndomshem i Näs.

Distriktsstämman i Vimmerby var extra viktig i år. För det första diskuterades bensinskattefrågan vars dåliga hanterande är en av anledningarna till att Kristdemokraterna nu ligger på ca 3% i opinionsundersökningarna. Denna fråga var viktig eftersom Kalmar-distriktet här hade en chans att skicka en reprimand till partistyrelsen. De andra frågorna som berördes var alla ganska viktiga frågor och därför var KDU aktiva talare i så gott som alla av dessa. Vad gäller bensinskattefrågan så kommer det inom kort en reaktion ifrån KDU på hur denna bemöttes.

En annan fråga som diskuterades väldigt flitigt var frågan om vart pengarna från försäljningen av de statliga företagen skulle gå. Motionären (Nybro-avdelningen) ville att minst hälften av intäkterna från detta skulle satsas på järnvägsutbyggnad. Distriktsledningen drev en linje om att satsa 10 miljarder på infrastruktursatsningar för vägar och järnvägar, en att-sats som KDU ställde sig bakom. Men eftersom motionen så uttryckligen sa att denna satsning skulle tas ifrån pengarna som staten får in på försäljningen, så yrkade KDU på att en tilläggs -att sats skulle förtydliga våra intentioner. Vi ansåg nämligen att det var av yttersta vikta att först betala av statsskulden och sedan använde de pengar som vi sparar in (genom att ej behöva betala av på den enorma summan som räntan innebär på) på infastruktursatsningar.

Följande argumentation lades fram av KDU(via undertecknad) för att motivera detta:

Förvaltarskapstanken är en av Kristdemokratins grundpelare och just miljöpolitiken var den främsta anledningen att jag en gång i tiden blev politiskt engagerad. Därför blev vi i KDU mycket glada när vi läste om Nybro-avdelningens förslag om satsningar på järnvägstrafiken. Förhoppningsvis kommer vi få möjlighet att i framtiden flytta än mer av transporterna till just tåg. Men vad vi i KDU dock inte kan ställa sig bakom är förslaget på finansiering.

Låt mig förklara situationen med statsskulden via en liknelse. Om en person har spenderat en sådan mängd pengar att man försatt sig själv i skuld, så är det en självklarhet att man först betalar av sin skuld innan man fortsätter spendera pengar.

Sådan är verkligheten i fallet med statsskulden. Dock finns det en viktig skillnad, nämligen att det är en tidigare regering som har försatt Fredrik, Chatrine, Anders, mig, era alla, och framförallt våra barn och kommande generationer i skuld.

Vi är på det klara med att det finns miljömässiga skäl till ökad tågtrafik. Men vi har ett ansvar att inte lämpa över finansieringen på kommande generationer. Vi har ett ansvar att leva och verka inom våra egna ramar, och att inte använda oss av kommande generationers ramar. Att lämna över en börda till våra barn för det vi väljer att göra idag, det är varken syskonskap eller förvaltarskap.

Och slutligen skulle jag vilja citera visdomsorden: Den som är satt i skuld är ej fri.

Stämman valde dock att ej bifall vår tilläggs att- sats om att ej belasta kommande generationer för våra handlingar, att lägga samtliga pengar som staten får in genom att sälja statliga företag till att betala av på statsskulden. Men tro inte för allt i världen att KDU ger sig så lätt, nästa år är det stämma igen och då kommer vi tillbaka…

För er som vill läsa mer om Kalmar-distriktets stämma och kanske kolla in lite bilder så finns det att finna på Kristdemokraterna i Västerviks hemsida.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s