Ett försvar av folket, för folket

Den 29 oktober presenterade pliktutredningen sitt delbetänkande, där de föreslår att lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska läggas vilande. Det betyder att det vi känner som ”lumpen” därmed avskaffas; en betydande samhällsstrukturell omställning. Därför kan vi inte låta stiltjen i debatten fortgå.

För undertecknade är det en självklarhet att Sveriges försvar ska personalförsörjas av en värnpliktsarmé, av tre tydliga anledningar: folkförankring, samhällsnytta och kompetensbredd.

1. Svenska folkets säkerhet och försvaret av demokratin är en angelägenhet för oss alla och folkförankring är således ett mål i sig. Dessutom är den viktig för synen på förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Vill Försvarsmakten (uppdragstagare) genomföra förändringar i verksamheten bör det inte enbart motiveras för berörda statsråd, utan även för befolkningen i sin helhet. Det bör inte råda någon tvekan om att befolkningen ”äger” försvaret, något som är synnerligen viktigt med tanke på myndighetens våldsmandat. Detta gör att hela Försvarsmaktens existens är väsentligt beroende av folkförankring.

Försvarsmakten måste genomsyras av öppenhet, bygga på folkförankring och utgöras av folket, och den allmänna värnplikten är tillvägagångssättet.

2. Värnpliktsutbildningen är en slags inskolning i livet. Den unika gruppkonstellationen främjar innovation, social förmåga och tolerans, som i kombination med övning i exempelvis disciplin, problemlösning, uppgiftsutförande och initiativtagning ger kompetenta och ansvarstagande samhällsmedborgare. Något så grundläggande som kunskaper i hur man hanterar pressade situationer, akutsjukvård och brandsäkerhet gör att värnplikten dessutom bidrar till en ökad allmän krisberedskap i samhället, vilket omöjligen kan vara negativt.

Somliga skulle hävda att det inte är Försvarsmaktens uppdrag att ombesörja, men vi ser inga hinder för att riksdagen ger Försvarsmakten i uppdrag att stärka och utveckla sin utbildning i en mer samhällsbidragande inriktning. Det vore tvärtom en självklar utveckling av värnplikten!

3. Pliktlagen innebär, i sin optimala utformning, både en kvantitets- och kvalitetssäkring: En garanti att försvaret personalförsörjs och att det sker genom de bäst lämpade individerna från hela samhället. En könsneutral pliktlag ger oss det kraftfullaste verktyget i strävan att uppnå den kompetensbredd som behövs för ett modernt och vasst försvar. Vi är av den fasta övertygelsen att det endast är genom en allmän könsneutral pliktlag som det är möjligt att finna de absolut bästa och mest lämpade individerna, oavsett kön, bostadsort, samhällstillhörighet och etniskt ursprung.

Sveriges goda rykte vid fredsbevarande uppdrag beror till stor del på våra befäls och soldaters breda bakgrund. Ett försvar som består av människor ifrån olika delar av samhället avdramatiserar dessutom kontakten med civilbefolkningen.

Motargumenten mot värnplikten är egentligen ganska få; vi har främst hört kritik mot frihetsinskränkningen. Emellertid är en uttalad frivillighet tämligen avgörande för att rekryteras till värnplikt. De värnpliktiga av idag har, i något skede, accepterat den frihetsinskränkning en militär grundutbildning innebär.

Tidigare i år krävde Kristdemokratiska ungdomsförbundet (NWT 26 februari) och Värnpliktsrådet (DN 1 april) debatt i frågan Vid båda tillfällena uteblev svar från de folkvalda. Nu är det emellertid bråttom: Pliktutredningen tar ställning i februari och i mars lägger regeringen sin proposition inför försvarsbeslutet för de kommande tre åren. Därför är våra påverkansmöjligheter ytterst temporära. Alla tjänar på en nyanserad debatt: Allmänheten behöver insyn i försvaret, Försvarsmakten behöver folkförankring och riksdagen behöver åsikter och argumentation inför sitt kommande beslut – varför är det då så tyst?

Svenska folket måste förstå att Försvarsmakten befinner sig inför ett enormt vägval. Vi kan välja att klara oss utan allsidighet och bredd, eller så kan vi säga ifrån. Undertecknade vill stärka den allmänna värnplikten, men göra den könsneutral. Vi menar att försvaret av riket och demokratin är något som berör hela folket, inte bara en del av det. Därför vill vi tydligt markera mot tanken att den helt och hållet ska överlåtas till små elitgrupper bestående av en viss typ av människor.

Vi uppmanar härmed makthavarna till debatt och folket till reaktion. Vi vill se ett försvar av folket, för folket. Valet är ert, men tiden är knapp.

Björn Dahlén
Ordförande
Värnpliktsrådet

Magnus Westerlund
Press- och informationsansvarig
Värnpliktsrådet

Charlie Weimers
Ordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Christopher Dywik
Försvarspolitisk talesman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Johan Büser
Försvarspolitisk talesman
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

(Publicerad i tidningen Hemvärnet 12-11-2008)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s