Gör om, gör rätt! Riv upp beslutet!

För snart två veckor sedan röstade riksdagen ja till en ratificering av Lissabonfördraget. Det var ett beslut som kommer att innebära oerhörda förändringar för det Sverige vi ser idag. Trots detta var debatten mer eller mindre varit obefintlig.

För den som inte är insatt i frågan så är Lissabonfördraget ett fördrag som gör EU mer centraliserat, mer likriktande, mer toppstyrt och som framförallt flyttar bestämmanderätten i än högre grad ifrån Sveriges medborgare till Bryssel och EU:s president. Fördraget innebär även att vi accelererar utvecklingen mot att skapa ett ”Europas Förenta Stater”, något som svenska folket tydligt sa nej till så sent som 2003 då man röstade nej till att byta ut kronan mot euron som gemensam valuta. Men genom att inte kalla Lissabonfördraget för vad det är, nämligen en grundlag, så behöver man inte anordna en folkomröstning. Reinfeldt och regeringen har helt enkelt lyckats kringgå folkets beslut på ett tämligen finurligt sätt. Och poff! Nu har vi åter igen förbundit oss att inför euron som valuta.

Det som för mig är mest ledsamt är att detta sker under en borgerlig regering. En av de sakerna som man brukar kunna säga betecknar en borgerlig person är att de vill flytta den beslutande makten från staten längre ner, i vårt fall till familjen. Det är oerhört konstigt när politiker som absolut inte vill att staten uppe i Stockholm ska bestämma över vissa saker, sedan anser att det är helt ok om en ny överstatlig superstat i Bryssel bestämmer över dessa ting. Jag frågar mig själv varför? Har de borgerliga ledamöterna tillgång till någon information som inte vi andra hade? Som till exempel; sedan när tillåter Sveriges grundlag att makten över landet förflyttas till en politisk församling utanför Sverige. Jag som ung kristdemokrat är givetvis inte glad över ratificeringen för jag vill ha ett EU som präglas av devisen ”enighet genom mångfald”, inte som nu ”enhet genom likriktning”.

När Sverige röstade ja till EG 1994 så var det inte i en vilja att göra Europa till en enhet, till ett land, till en federation. När folk röstade ja till EU så var det för att man trodde på de fyra friheterna, fri rörlighet, fred och samarbete. EU ska byggas mellanstatligt, inte överstatligt och absolut inte för att bli en autonom stat. Det är därför som vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet inte vill ha någon grundlag för EU utan endast en grundläggande stadga. En stadga som ska definiera taket på EU:s åtaganden, inte golvet. Det förslaget till grundlag som regeringen ratificerat fungerar precis tvärtom, den definierar vad EU minst ska besluta om och flyttar mer beslutandemakt längre ifrån folket.

Jag välkomnade därför Irlands nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget. Att nu som regeringen gjort, att fortsätta ratificeringsprocessen trots att grundlagen i enlighet med tidigare stadga har fallit, det är högst odemokratiskt. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet motsätter oss varje försök att implementera EU-grundlagen i dess nuvarande form, och jag uppmanar därför regeringen att riva upp beslutet. Och istället, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, jobba för att EU ska anta en stadga som definierar taket på EU:s makt, inte golvet.

Eller som mina befäl uttryckte det under min värnplikt: Gör om, gör rätt!
(Publicerad i Östra Småland 9/12-2008)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s