Reformera svensk ”handikappolitik”

Under föregående år tillsatte Kristdemokraterna flera olika politikutvecklingsgrupper där partiet ansåg att vi behövde utvecka vår politik. Dessa grupper är följande: Rättspolitik, dagens familjer, äldrepolitik, hälso-och sjukvård, arbete och företagande, bostadspolitik och handikappolitik. Undertecknad är den i KDU:s förbundsstyrelse som har fått i uppgift att ”opponera” och tycka till om det som kommer från gruppen…