Apropå SAAB och finanskrisen

Med anledning av finanskrisen har en mängd företag i Sverige drabbats. Efter att ha följt rapporteringen via media har jag fått den uppfattningen om att det är anställda på storföretagen som drabbas hårdast. Detta för att när ett mindre företag går back så finns det fler val för både företaget och de anställda, om de i värsta fall sparkas. För företagets del kan de sänka de anställdas löner (inklusive dess VD: s), sparka folk eller skära ner på andra saker för att slippa sparka folk. För den anställde på ett mindre företag så är konkurrensen om liknande jobb inte lika påtaglig när det inte är en stor mängd människor på samma ort som plötsligt behöver ett nytt jobb.

När ett stort företag som är börsnoterat går back så måste man ha i bakhuvudet att deras höga mål alltid är att tjäna sina aktieägare. Rasar aktierna i värde, vilket nu är fallet för bland annat GM (som äger SAAB), ja då finns det endast tre saker att göra. Antingen kan GM sparka folk, sänka folks löner, eller helt enkelt lägga ner de delarna i en koncern som går i förlust (SAAB).

Med risk att bli beskylld för protektionism så måste jag med ovanstående i baktanke konstatera att det hade varit bättre om inte ett stort multinationellt företag hade tagit över SAAB. Anledningen är att det troligtvis hade varit lättare för den svenska regeringen att före en dialog med ett svenskt eller mindre företag.

Annonser