Dywik och Hellbom på Newsmill idag – Sveriges försvarsmakt skall styras av Sveriges folkvalda

Hellbom och Dywik

Idag skriver jag och min förbundsstyrelsekollega Emma Hellbom på Newsmill och förklarar varför Sveriges nuvarande linje att samarbeta med Nato men inte ansluta sig till försvarsalliansen är att föredra.

 

Det stundar just nu till riksmöte för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. För lite drygt tre veckor sedan besökte jag Stockholm för att tillsammans med resten av KDU:s förbundsstyrelse ta ställning till alla de motioner som medlemmarna hade skickat in. En av de frågorna som har varit återkommande under hela min tid som ansvarig för KDU:s försvarspolitik har varit huruvida Sverige skall ansluta sig till försvarsalliansen Nato eller ej.

Under de första åren intog jag den diplomatiska hållningen att jag la ned min röst, jag hade helt enkelt inte tillräckligt med kött på benen för att rösta på ett eller annat sätt. Under de två senaste åren jobbade vi dock hårt med att ta fram ett försvars- och säkerhetspolitiskt handlingsprogram och jag kom då att landa på att en försiktigt positiv syn på Nato, men ett motstånd mot själva medlemskapet är den mest seriösa hållningen ur en säkerhetspolitisk synvinkel. På mötet med förbundsstyrelsen blev det för tredje året i rad en stor majoritet som ställde sig positiva till en anslutning till Nato. En majoritet av medlemmarnas åsikt har dock hela tiden varit att Sverige klarar sig bra med ett samarbete och att en anslutning ej har varit önskvärd.

Idag skriver jag och min förbundsstyrelsekollega Emma Hellbom på Newsmill och förklarar varför Sverige måste bli kvar vid vår nuvarande linje och inte ansöka om medlemskap i Nato.

Med oss på artikeln finns också Jonatan Hedin ledamot av KDU: s internationella utskott, Ofelia Namazova Distriktsordförande KDU Örebro, Andreas. E. Finell 2: e. vice Distriktsordförande KDU Örebro, Simon Logren 1: e vice Distriktsordförande KDU Kronoberg, Boris Damljanovic Ordförande KDU Helsingborg, Anthony Widell
Tf. Ordförande KDU Uppsala, Christian Dywik Distriktsstyrelseledamot KDU Örebro, Claudia Polstierna och Joakim Oldmark från KDU Stockholms stad.

Det är tydligen problem att öppna upp Newsmill-artikeln via Internet Explorer, därför kommer artikeln även finnas här nedan tills detta är åtgärdat.

Sveriges försvarsmakt skall styras av Sveriges folkvalda

Efter Kaukasuskonflikten har säkerhetspolitiken åter kommit upp på tapeten, vilket är mycket gott då den under lång tid har misskötts och negligerats. Tyvärr tenderar vissa debattörer att förhålla sig så pessimistiska till Sveriges försvarsförmåga att man är beredda att offra nästan alla principer och försvarspolitiska lärdomar, för att finna en mirakellösning som i ett huj skall stärka Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska beredskap. Det vi talar om är förordandet av en anslutning till försvarsalliansen Nato.

Argumenten för ett medlemskap är många och de positiva aspekterna med ett medlemskap i försvarsalliansen framhålls ofta på ett sakligt sätt. Dock utelämnar man något väldigt viktigt när man talar om försvars- och säkerhetspolitik, nämligen att också belysa de negativa aspekterna.

KDU vill se att Sverige utökar sin försvarspolitiska roll internationellt och anser att det är solidariskt att visa sitt stöd genom att inte vara neutrala i alla lägen. Det stämmer att ett internationellt samarbete ger samordningsfördelar och därmed kan leda till effektivare insatser, men det krävs inget medlemskap för att samarbeta. Det stämmer att Sverige i vissa fall går miste om underrättelsedata vid utlandsmissioner pga. att vi inte är medlemmar, men detta är först och främst en förhandlingsfråga, inget annat. Ett annat vanligt förekommande argument för ett medlemskap i Nato är för att det skulle ge Sverige större försvarsförmåga men också lägre kostnader för det militära försvaret än idag. Detta är både rätt och fel. Rätt därför att vi med största sannolikhet skulle avkrävas en större ekonomisk satsning på försvaret. Det skulle mycket riktigt ge en större försvarsförmåga åtskilliga nivåer över den vi har idag. Men det vore också fel därför att våra försvarsutgifter varken skulle minska eller ligga kvar på dagens nivå, utan öka. Vi ser gärna att vi samarbetar med Nato och ser inga problem med att Sverige deltar i operationer ledda av Nato. Däremot vill vi inte ha en regelrätt Nato-anslutning av Sverige av tre viktiga skäl.

1. För det första anser KDU att militärstrukturella frågor bör ligga i den svenska regeringens händer inte någon annans: Det är en fråga om demokrati, ett medlemskap skulle i realiteten innebära en förskjutning av befälet över Sveriges väpnade styrkor från Sveriges folkvalda till en främmande makt.

2. Det andra stora problemet med en anslutning till Nato är den så kallade solidaritetsklausulen som i realiteten går ut på att om ett land blir attackerat så skall de andra agera. När man då inflikar att vi anser att det rimligtvis borde vara våra folkvalda politiker som bestämmer när vi ska ut i krig och inte andra länder, så brukar man få till svar att vår regering fortfarande har ett val. Men om det är så att man ändå har ett val så innebär det ju att ett medlemskap på intet sätt skulle innebära att vi verkligen får hjälp om vi faktiskt skulle behöva den. Skulle det dock vara så att vi vid en attack skulle få hjälp så får vi inte glömma bort att Nato: s stridskrafter inte är uppbyggda för att självständigt genomföra defensiva försvarsoperationer. De kan stötta nordeuropeiska försvarsmakter, men de kan inte ersätta dem. Vi samarbetar gärna med Nato för att främja frihet, säkerhet, demokrati och välstånd i världen men vi vänder oss mot resonemanget att vi bör förlita oss på andra stater för att sköta försvaret av Sverige. Det är Sveriges ansvar och plikt att försvara sitt land, vår suveränitet, demokrati och värdegrund.

3. För det tredje talas det ofta om Nato som ett alternativ eller ett komplement till FN med hänvisning till FN:s tandlöshet. Man nämner då även att det i FN: s säkerhetsråd finns två länder, Kina och Ryssland som kort och gott inte delar vår syn på frihet och demokrati. Vad man glömmer att nämna är att det i Nato finns ett land som inte delar de värderingar som vi här i västerlandet står för. I Nato finns Turkiet, ett land som under Osmanska rikets tid bedrev etnisk rensning och folkmord och nu vägrar göra upp med sin historia. Man brukar säga att ett lands öppenhet kan bedömas genom att se på hur landets minoriteter behandlas, i Turkiet trakasseras kristna konvertiter och minoriteter och det är förbjudet att ens påstå att folkmordet 1915 ägt rum. De har en försvarsmakt som har en obehaglig tendens att lägga sig i politiken och en politiserad polismakt som har en lika obehaglig oförmåga att lösa politiska mord mot minoriteter och upplysare av folkmordet. Turkiet har ockuperat Cypern, ett demokratiskt land och vägrar lämna det. KDU har uttryckligen beslutat att man anser att Sverige ej bör ingå i allianser med länder som har bedrivit folkmord och som ej har gjort upp med dessa, vi vill att denna princip skall kvarstå.

Vi ser det inte som fegt när vi sticker ut ifrån den närmast obligatoriska åsikten för alla politiskt korrekta icke-socialister, att förorda en anslutning till Nato, tvärtom ser vi det som att vi är de principfasta. KDU är i dagsläget unika som det enda förbundet som tror på att både ta ett internationellt solidariskt ansvar genom vårt militära och civila utlandsengagemang, samt att vilja ha ett starkt nationellt försvar för att kunna skydda vårt lands suveränitet, medborgarna, statsskicket och vår värdegrund. Låt det så förbli!

Christopher Dywik
Försvarspolitiskt (talesman) ansvarig förbundsstyrelseledamot 2006-2009
Emma Hellbom

Förbundsstyrelseledamot tillika 2:e vice distriktsordförande KDU Göteborg
Jonatan Hedin
Ledamot av KDU: s internationella utskott
Ofelia Namazova
Distriktsordförande KDU Örebro
Andreas. E. Finell
2: e. vice Distriktsordförande KDU Örebro
Simon Logren
1: e vice Distriktsordförande KDU Kronoberg
Boris Damljanovic
Ordförande KDU Helsingborg
Anthony Widell
Tf. Ordförande KDU Uppsala
Christian Dywik
Distriktsstyrelseledamot KDU Örebro
Claudia Polstierna
Distriktsstyrelseledamot KDU Stockholms stad
Joakim Oldmark
KDU Stockholms stad

Annonser

En reaktion på ”Dywik och Hellbom på Newsmill idag – Sveriges försvarsmakt skall styras av Sveriges folkvalda

  1. Ping: Förnyat förtroende som Förbundsstyrelseledamot! « Emma Hellbom’s

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s