Samarbete kräver inte medlemskap

Debatten om säkerhetspolitik och Nato har åter blossat upp i och med Nato-övningen Loyal Arrow. Det är gott att säkerhetspolitiken åter får komma upp på tapeten då den under lång tid har misskötts och negligerats. Lobbandet för ett Nato-medlemskap bedrivs ihärdigt och varje tillfälle tas i akt för att utnyttja många försvarsvänners tendens att förhålla sig så pessimistiska till Sveriges försvarsförmåga, att man är beredda att offra nästan alla principer och försvarspolitiska lärdomar, för att finna en mirakellösning som i ett huj skall stärka Sveriges beredskap. Dock utelämnar de något väldigt viktigt när man talar om försvars- och säkerhetspolitik, nämligen att också se på de negativa aspekterna.

Vi vill att Sverige ska utökar sin försvarspolitiska roll internationellt och anser att det är solidariskt att inte vara neutrala i alla lägen. Då ger ett internationellt samarbete samordningsfördelar som kan leda till effektivare insatser, men det krävs inget medlemskap för att samarbeta. Det stämmer att Sverige i vissa fall går miste om underrättelsedata vid utlandsmissioner pga. att vi inte är medlemmar, men detta är först och främst en förhandlingsfråga, inget annat. Ett annat vanligt förekommande argument för ett medlemskap är att det skulle ge Sverige större försvarsförmåga men också lägre kostnader för försvaret än idag. Detta är rätt därför att vi med största sannolikhet skulle avkrävas en större ekonomisk satsning på försvaret, vilket skulle ge en försvarsförmåga åtskilliga nivåer över den vi har idag. Men det vore också fel därför att våra försvarsutgifter varken skulle minska eller ligga kvar på dagens nivå, utan öka. Vi ser gärna att vi samarbetar med Nato och ser inga problem med att Sverige deltar i operationer och övningar ledda av Nato. Däremot vill vi inte ha en regelrätt Nato-anslutning av två viktiga skäl.

För det första anser vi att militärstrukturella frågor bör ligga i den svenska regeringens händer inte någon annans: Det är en fråga om demokrati, ett medlemskap skulle i realiteten innebära en förskjutning av befälet över Sveriges väpnade styrkor, från Sveriges folkvalda till en organisation. Det andra stora problemet med en anslutning till Nato är den så kallade solidaritetsklausulen, som i realiteten går ut på att om ett land blir attackerat så skall de andra agera. När man inflikar att vi anser att det rimligtvis borde vara våra folkvalda politiker som bestämmer när vi ska ut i krig och inte andra länder, så brukar man få till svar att vår regering fortfarande har ett val. Men om det är så att man ändå har ett val så innebär det ju att ett medlemskap på intet sätt skulle innebära att vi verkligen får hjälp om vi faktiskt skulle behöva den.
Vi samarbetar gärna med Nato för att främja frihet, säkerhet, demokrati och välstånd i världen men vi vänder oss mot resonemanget att vi bör förlita oss på andra stater för att sköta försvaret av Sverige. Det är Sveriges ansvar och plikt att försvara sitt land, vår suveränitet, demokrati och värdegrund. Vi ser det inte som fegt när vi sticker ut ifrån den närmast obligatoriska åsikten för alla politiskt korrekta icke-socialister, att förorda en anslutning till Nato, tvärtom ser vi det som att vi är de principfasta. KDU är i dagsläget unika som det enda förbundet som tror på att både ta ett internationellt solidariskt ansvar genom vårt militära och civila utlandsengagemang, samt att vilja ha ett starkt nationellt försvar för att kunna skydda vårt lands suveränitet, medborgarna, statsskicket och vår värdegrund. Vår ödmjuka önskan är att Kristdemokraterna och regeringen skall ta intrycka av detta.

Christopher Dywi
k
Vice ordförande för Kristdemokraterna i Kalmar och Fd Försvarspolitiskt ansvarig förbundsstyrelseledamot för KDU (2006-2009)
Simon Logren
1: e vice Distriktsordförande KDU Kronoberg
Antony Widell
Tf. Ordförande KDU Uppsala
Claudia Polstierna
Distriktsstyrelseledamot KDU Stockholms stad
Christian Dywik
Distriktsstyrelseledamot KDU Örebro
Joakim Oldmark
KDU Stockholms stad

(Publicerad i Barometern 26-06-2009)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s