Män är onda och kvinnor är offer

En skärskådan av Kalmar kommuns plan för att förebygga våld mot kvinnor

Under förra veckans fullmäktigemöte antogs en handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. Det är oerhört viktigt att motarbete våld, framförallt när det sker på en plats där man borde vara som mest trygg, i hemmet. Just därför var det så tråkigt att handlingsplanen var så undermålig och politiserad.

Den var undermålig då den enbart fokuserade på mäns våld mot kvinnor och inte mot allt våld inom nära relationer. I plantexten och föredragningen innan beslutet, upplevde jag det som ett trivialiserande av kvinnors våld mot män och mäns våld mot män (det finns trots allt de som är homosexuella), då man menar att våld mot män inte är ett tillräckligt stort problem för att de ska omfattas. I BRÅ-rapporten 2009:12 – Våld mot kvinnor och män i nära relationer talas det tvärtom om att det saknas kunskap om i vilken utsträckning kvinnor utsätter män för våld i nära relationer, samtidigt nämns det dock att studier tyder på att det förekommer i relativt hög utsträckning. Det nämns även i rapporten att män med erfarenhet av relationsvåld är mer negativt inställda till rättsväsendet än kvinnor. Sammanlagt 40 % av drabbade män och kvinnor har angett att de har haft behov av stöd som inte fanns att tillgå. När det gäller hjälp ifrån kvinnojour och brottofferjour så svarade nästan 4 av 5 nekande till att de hade blivit erbjuden hjälp, och andelen var högre bland männen. Det konstateras även att resultatet av BRÅ:s undersökningar tyder på brister i samhällets beredskap att behandla alla brottsoffer lika. En brist som Kalmar kommun nu har cementerat.

Handlingsplanen var politiserad då den tilläts genomsyras av en politisk tillrättalagd beskrivning av orsaken till att män slår kvinnor. Det talades om en patriarkala könsmaktsordning och mäns behov av makt över kvinnor (den för tillfället populäraste konspirationsteorin) som den enda anledningen till att vissa män slår kvinnor. En av de lösningarna som presenterades var vikten av genuspedagoger i skolan. Jag kan inte låta bli att fråga mig själv om det verkligen är möjligt att motverka våld mot kvinnor genom att förbjuda sandlådor och tvinga på små pojkar rosa kläder och ta ifrån dem sina leksaksbilar? Det är nämligen bara några exempel på förslag ifrån ledande genuspedagoger för att bryta ner de patriarkala strukturerna. I tidigare nämnd BRÅ-rapport pekar man, i bjärt kontrast till vad handlingsplanen gör, på faran med att enbart låsa sig vid strukturella förklaringar till våld då det gäller att identifiera och förebygga konkreta riskfaktorer. Det talas om att också beakta individuella (psykiska störningar?) och livsstilsrelaterade omständigheter. Det påpekas bland annat att en berusad gärningsperson förekommer i hälften av våldshändelserna, vilket inte ens nämns i rapporten.

Det förekom givetvis också bra delar i handlingsplanen, som till exempel vikten av insatser som ökar förutsättningarna för att unga män och kvinnor ska utveckla en trygg identitet, god självkänsla, förmåga till empati, kommunikation och goda relationer. I detta är jag tämligen överens med planförfattaren om att det civila samhället med föreningar och arbetsplatser spelar en stor roll. Men konstigt nog nämns varken familjens ansvar för förmedlandet av sunda värderingar till barnen eller om livskunskap-ämnets stora roll i att tala med barnen om hur man beter sig mot varandra, om rätt och fel, att respektera olikheter samt att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Som kristdemokrat tror jag på alla människors lika och okränkbara värde och för mig innebär det att våld och kränkningar är lika förkastliga oavsett om det är män eller kvinnor som drabbas. Jag drömmer om ett samhälle bortom genuspedagogik och kvoteringar, där olikheter bejakas samtidigt som samhällets spelregler och normer tydliggörs. Jag tror inte att vi stoppar våld genom att hävda att män är onda och kvinnor är offer, verkligheten är betydligt mer invecklad än så.

Under omröstningen röstade samtliga av fullmäktiges ledamöter bifall (ja) till förslaget, (SD) yrkade återremiss och undertecknad, som ämnar återkomma med en motion i ärendet, valde att inte delta i beslutet.

3 reaktioner på ”Män är onda och kvinnor är offer

 1. Hej!

  Råkade hamna på din blogg då jag sökte på ”män är onda”, då jag känner att vi män framställs som just onda.

  Mycket bra inlägg, det här! Jag har själv nyss flyttat till Kalmar, så det var intressant att veta vad som händer i politiken här nere.

  Jag håller med dig till punkt och pricka, speciellt i sista stycket. Våld är en hemsk handling att ta till, oavsett vem som faller offer. Jag tycker även att män oftare framställs som monster, och kvinnor som offer, då det hela tiden skrivs om att kvinnor våldtas och en man är förövaren. Samtidigt är det vanligare att en man blir misshandlad av en annan man, men detta skriver man inget om, kanske för att det inte är en kvinna som är offer.

  Hur ser du på prostitution för övrigt? Även här ses ju kvinnan som offer och helt hjälplös. Personligen tycker jag att både köpare och säljare ska dömas till straff/vård vid sexköp. Säljaren bör få vård och hjälp at komma på fötter igen, medans köparen bör få fängelsestraff.

  Du får gärna kommentera min blogg (som jag inte skrivit i än) eller maila mig i adressen som jag angivit.

  MVH

  • Hej Victor, tack för din kommentar och välkommen till Kalmar!

   Som du säkert förstår av inlägget som du har kommenterat så var det ett väldigt frustrerande möte. Eftersom regeringen hade ålagt kommunen att ta fram en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor så kunde man inte utveckla denna vidare för att omfatta allt våld i nära relationer. Helt galet beslut ifrån regeringen dock. Allt våld borde givetvis motarbetas och tyvärr präglas mycket av dagens politiken av en kvasivetenskaplig feministisk hållning.

   Jag ämnar dock att återkomma i frågan framöver (osäker om det står i inlägget) och via en motion yrka att det just tas fram ett nytt kompletterande handlingsprogram mot våld i nära relationer.

   Du frågar vad som händer i Kalmar just nu. Menar du rent politiskt i frågan eller generellt i Kalmar?
   Med vänliga hälsningar
   Christopher Dywik (KD)

 2. Förklaringar till detta om våld gentemot varandra måste tas med hänsyn till hur det förhåller sig i samhället. Att muslimska män häller syra i ansiktet på sina fruar för att de inte vill ha något som skyler deras ansikte är därför relevant. Alltså är de främmande elementen i sverige relevanta. Likaså de svenska männen som beter sig illa. Tyvärr är det så mycket mer än mansfrågan som måste diskuteras innan detta kan få ett stopp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s