Folkbildning eller censur och likriktning

Under förra sammanträdet med Södermöre kommundelsnämnd (20 okt.) togs slutligen beslut om en ny medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun. Det tog inte mindre än tre sammanträden innan den kunde klubbas och resultatet blev en medieplan som präglas mer av censur och likriktning, än folkbildning, kunskapssökande och mångfald.

Redan i juni presenterades ett förslag på ny medieplan för Folkbiblioteken i Kalmar kommun. Det förslag som presenterades var i det stora hela bra men framförallt ett stycke var högst problematiskt. Detta stycke gick ut på att biblioteken inte skall inhandla material som innehåller rasistiskt eller sexuellt diskriminerande material eller medier som propagerar för våld, rasism, pornografi eller annat som strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det låter givetvis mycket bra vid första anblick. Men faktum är att denna sorts censur skulle leda till en oönskad likriktning som skulle försvåra bibliotekens uppgift avsevärt. Fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information är förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. Vårt lands bibliotek fyller här en viktig roll genom att vara kunskapscentraler som genom ett pluralistiskt och brett utbud uppmuntrar till kunskapssökande. Med bakgrund av detta är det givetvis högst problematiskt att just binda sig mot inköpandet av materiell vars innehåll idag anses politiskt inkorrekt. Denna sorts censur skulle dessutom försvåra forskning och studier avsevärt. Framförallt då det faktiskt skulle innebära att böcker som Bibeln, Koranen, Talmud, Robinsson Crusoe, Kommunistiska manifestet, böcker av Strindberg och Freud samt en stor mängd historieböcker och historiska dokument skulle underkännas.

Ärendet har granskats och omarbetats i samråd med fritidsförvaltningen. Och kommunledningen och kommunjuristen ser det som angeläget att behålla texten, som anger att bibliotekens samlingar och utbud skall vara föremål för en politisk censur. Det gör inte det hela mindre oroväckande, tvärtom.

När kommundelsförvaltningen tog upp ärendet för tredje gången så hade man delvis lyssnat på oss kritiker och inflikat att biblioteken skall vara kunskapscentraler. Men likväl låter man det stycket bli kvar som uppmanar till censur! Vad man tycks blunda för är att dessa två stycken står i direkt konflikt med varandra, samt att det är flera andra dokument som också styr verksamheten. Ett av dessa dokument är Unescos folkbiblioteksmanifest som står i klar motsats till nämndens förslag om censur: ”Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi. Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.”

Med anledning av, den minst sagt konstiga hanteringen av planen lämnade undertecknad ett nytt förslag på text. Inspirerad av Unescos folkbiblioteksmanifest, som skulle denna text ersätta den om censur. Förslaget lyfte fram bibliotekens viktiga folkbildningsfunktion, att utbudet inte skall censureras samt att inga medier skall köpas in som bryter mot svensk lagstiftning. Mitt förslag blev, trots stöd från (M),(FP),(C) och (V), nedröstat men en rösts marginal. Det är högst oroväckande om även en majoritet av kommunfullmäktiges politiker, vill förvägra sina invånare en fri och obegränsad tillgång till kunskap och mångfald av information.

(Publicerad i Barometern 12-11-2010)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s