Gota Medias mediehus

I dagens Barometern kan man läsa om detaljplanen för Kvarnholmen 2:5 ”Gota Media” i Kalmar som det ska beslutas om på måndag. I artikeln framgår det att KD:s hållning i frågan är: NJA. Så har jag givetvis inte uttryckt mig utan det är helt och hållet Barometerns påhitt.

Med anledning av artikeln ställde Barometern två frågor till oss gruppledare. Här nedan följer frågorna och det svar som jag faktiskt gav.

1: Hur tänker ni rösta?

– Den kristdemokratiska gruppen kommer inte att använda någon partipiska i frågan utan kommer att låta ledamöterna rösta enligt egen övertygelse. Jag lutar dock i dagsläget åt att rösta nej.

2: Varför?

– Det är viktigt att Kalmar fortsätter att utvecklas på ett sådant sätt att det bevarar, förädlar och förstärker Kalmars unika småstadscharm med våra öppna blå och gröna ytor, vårt välbevarade kulturhistoriska arv i form av byggnader, befästningsvallar och stadsmur samt att behovet av centrala parkeringsplatser och lekplatser tillgodoses. Jag upplever i dagsläget inte att den föreslagna detaljplanen tillgodoser detta.

Övrig kommentar:

”Smäller vi upp” ett stort glasmonster på den föreslagna platsen så bidrar det inte bara till en icke önskvärd förtätning på så sätt att ännu en av Kalmars få öppna ytor försvinner, den öppna ytan ersätts dessutom av ett glasmonster som inte passar in i övrig bebyggelse.

Förvaltarskapstanken som är en av Kristdemokratins grundpelare lär oss att en god kulturpolitik måste sträva efter att ta tillvara och levandegöra det värdefulla kulturella arv som tidigare generationer har lämnat efter sig.

Med det som utgångspunkt landar jag i den fasta övertygelsen om att vi som företrädare för kristdemokraterna alltid ska sträva efter att förvaltar, förädlar/förskönar och förstärker det som vi har ärvt av våra fäder. Så att vi sen kan känna tillförsikt i att när vi lämnar över Kalmar till kommande generationer, så är det ett bättre Kalmar än det som vi en gång ärvde.

Annonser

2 reaktioner på ”Gota Medias mediehus

    • Till deras försvar bör man påpeka att de ville ha ett nej, ja eller nja-svar. Jag förklarade att jag omöjligt kunde ge dem ett sådant svar, men de tolkade om mitt svar enligt eget huvud.

      med vänliga hälsningar
      Christopher Dywik (KD)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s