Tråkigt beslut om politikerarvoden på KS

Idag satt jag på mitt första möte med Kommunstyrelsen (KS). Om vi bortser ifrån att jag är sjuk och jäklig samt håller mig igång på ren viljestyrka (och goda läkemedel) så var det ett trevligt och intressant möte.

En fråga som det togs beslut om idag var om arvodesnivåerna för kommunens politiker. Utfallet var ingen överraskning. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade för en rejäl höjning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande Johans Persson(S), oppositionsrådet Malin Pettersson (M) och kommunalråd 2 Annette Lingmerth (S).

Jag yrkade för KD:s del avslag till fördel för det egna kompromissförslaget, som KD och MP la på Arvodeskommittén, som motsvarar en höjning som ligger i linje med vad det kommunanställda får.

Nu återstår det att lobba i frågan för att få med oss så många som möjligt på vårt förslag så att det i vart fall finns ett tydligt motförslag.

Här nedan följer den protokollsanteckning som jag la i frågan tillsammans med Miljöpartiets gruppledare Anna Thore:

Reservation till förmån för eget förslag

Under årets första månader har våra respektive partier jobbat hårt för att hitta ett kompromissförslag kring Kalmar kommuns arvodesnivåer som skulle kunna delas av kommunens samtliga partier. Det står nu klart att vi trots hårt arbete inte nådde ända fram.

Kristdemokraternas och Miljöpartiets eget kompromissförslag som innebar att kommunstyrelsens ordförande skulle hamna på 90 % av riksdagsledamöternas arvode, oppositionsråd 1 och kommunalråd 2 på 83 %, skulle ha inneburit en genomsnittlig höjning för politikernas arvoden på 2,7 %, vilket är uppskattningsvis vad en genomsnitslig kommunanställd har att vänta sig.

Vi anser att vårt förslag skulle innebära en rimligare och mer solidarisk nivå gentemot övriga anställda i kommunen. Samtidigt är det också en fråga om att agera ekonomiskt ansvarstagande i det rådande ekonomiska läget.

Vi anser inte att det är rimligt att i det tuffa ekonomiska läge som kommunen befinner sig i, höja arvodena för kommunstyrelsens ordförande med 7,6 % till 54 150 kronor, oppositionsråd 1 med 11,4 % till 51 300 kronor och kommunalråd 2 med 5,3 % till 48 4500. Samtidigt som den ekonomiska svångremmen dras åt i verksamheten och då övriga anställda inom kommunen endast kan räkna med en blygsam löneökning.

Vi är dock nöjda över att den nuvarande arvodeskommitténs arbete har präglats av öppenhet och lyhördhet samt att våra respektive partier tillsammans har medverkat till att majoriteten lade sig på en rimligare nivå än de tidigare föreslagna.

Avslutningsvis anser vi också att det vore rimligt att de nya arvodesreglerna oavsett nivåer, börjar gälla först vid starten av nästa mandatperiod, för att de politiker som för tillfället leder kommunen på så sätt inte ska ta besluta om sina egna löner. Det är också av den anledningen som vi anser det rimligt att kommunalrådens löner knyts vid riksdagsledamöternas löner.

Christopher Dywik (KD)
Gruppledare

Anna Thore (MP)
Gruppledare

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s