Ställer Johan Persson(S) mot väggen

Inför måndagens fullmäktigemöte ställer jag kommunalrådet Johan Persson(S) mot väggen angående ledamöternas kunskaper om Jäv och hur han ser på revisorsrapporter.

Men anledning av alla de diskussioner som har uppstått om jäv vid och efter flera beslut på senaste tiden, samt de diskussioner som har uppstått kring hur man ska se på och agera efter att revisorer har riktat kritik i revisorsrapporter, så känner jag att det är viktiga frågor att få svar. Detta eftersom vi i framtiden ska kunna trygga rättssäkerheten i vårt politiska arbete. Därför har jag ställt följande två interpellationer om kunskapen om Jäv och synen på revisors rapporter.

Vi Kristdemokrater anser att vi som kommun måste ta mycket allvarligt på denna okunskap som finns bland våra kommunala företrädare eftersom vi som kommun och myndighet har ett ansvar att behandla alla medborgare likvärdigt. En okunskap om vad som egentligen gäller riskerar i slutändan att undergräva rättsäkerheten i de beslut som vi tar.

Sen bör det avslutningsvis påpekas att mina frågor inte (som det står i Barometern-artikeln) ställs med anledning av hur man ser på lekmannarevisorernas roll i KSRR. Lekmannarevisorer är man i bolag och har ingen rätt att uttala sig om ansvarsfriheten. KSRR är ett kommunalförbund med revisorer jämställda med Kalmar kommuns kommunrevisorer och dessa har en skyldighet att uttala sig om ansvarsfriheten.

Interpellation
till kommunalrådet Johan Persson (S)


Kunskap om JÄV

Det har vid flera tillfällen på senaste tiden uppstått jävsituationer och diskussioner om jäv när Kalmars politiker ska fatta eller har fattat beslut. I samband med dessa situationer och diskussioner har det framkommit en brist i kunskapen kring de reglerna som finns kring vad man får och inte får göra i sitt politiska uppdrag bland våra politiker. En brist som i slutändan riskerar att undergräva rättsäkerheten i de beslut som vi tar.

Vi Kristdemokrater anser att vi som kommun måste ta mycket allvarligt på denna okunskap eftersom vi som kommun och myndighet har ett ansvar att behandla alla medborgare likvärdigt.
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till kommunalrådet Johan Persson (S):

– Kan medborgarna riskera skada av att våra politiker har begränsad kunskap om vad de får göra inom sitt uppdrag?

– Tänker du Johan Persson, som har haft flera partikamrater som riskerat jäv och varit jäviga, se till att Kalmars politiker får den utbildning de behöver för att sköta sina uppdrag på ett demokratiskt och rättssäkert sätt?


Interpellation
till kommunalrådet Johan Persson (S)

Revisorernas roll
Nu i årsredovisningstider får vi många revisorsrapporter att ta hänsyn till. Revisorerna och revisorsrapporterna fyller en oerhört viktig funktion i det kommunala arbetet.
Revisorerna är medborgarnas garant för att det som vi politiker gör följer de lagar och regler som finns samt att vi har en ändamålsenlig verksamhet. Därför är revisorsrapporter och den eventuella kritik som kan finnas i dessa något som vi måste ta på största allvar.
Med anledning av detta ställer jag följande fråga till kommunalrådet Johan Persson (S):

– Vilken vikt och förtroende ska man ge en revisorsrapport och hur ska man förhålla sig till revisorernas kritik?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s