Budgetfullmäktige 2012

Den Kristdemokratiska superdelegationen vid gårdagens budgetfullmäktige. Jag själv i mitten med min politiska sekreterare Bengt-Olof Roos till vänster och min vice ordförande Ann-Mari Jeansson till höger.

Hej kära läsare! Det blev allt en riktig heldag här igår kväll när det var budgetfullmäktige och jag var inte hemma fören runt 8-tiden på kvällen, trots start redan vid 10.00.

Här kommer i alla fall en liten sammanställning över vad jag sa där igår för alla er som inte var på plats. Först kommer en förklaring kring den delen av det som jag sa som handlade om föräldrastödet (som var en av de viktigaste punkterna i vår budget) och vad jag menade med att man kan spara pengar för kommunen genom att satsa pengar här. Därefter följer det faktiska inledningsanförandet (som är indelat i flera stycken för att vara lite pedagogiskt), ett av inläggen om familjestöd och ett inlägg där jag förklarar behovet av en omfördelning av resurser ifrån administration till den ”operativa” verksamheten. Dvs, vi vill att sjuksköterskor, förskollärare och lärare ska få mer tid med de äldre/brukarna respektive barnen.

”Värme och ramar anordnar föräldrakurser för att förhindra och fånga upp familjer och barn. I dagsläget kan man se att Stödinsatser för 1 barn hamnar på ca 1 684 600kr, varav 1577 00 hamnar på barn och utbildningsnämnden och socialförvaltningen (det andra hamnar på landstinget). Kostnaden för 31 av dessa kurser (då når man ca 1126 barn) motsvarar kostnaden för stödinsatser för ett (1) barn. Genom att satsa på dessa kurser och fånga upp familjerna  och barnen, att agera förebyggande så kan rejäla summor sparas.

Det bör då understrykas att det finns två olika kurser: COPE och KOMET. COPE är den dyraste av dessa kurser och den som de här sifforna är beräknat på. ”

Inledningsanförande

Tack herr ordförande.
Kära fullmäktigeledamöter, press och åhörare. Mitt namn är Christopher Dywik och jag är gruppledare för Kristdemokraterna här i Kalmar.  

Det är med stolthet – och en viss nervositet – som jag står här idag för att för första gången ha äran att presentera Kristdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag gällande budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015.

Inledningsvis skulle jag vilja framföra att jag ser fram emot dagen och hoppas på en konstruktiv och saklig budgetdebatt. Det enda negativa här idag är väl att vi sitter inomhus och missar det vackra sommarvädret.

Kommunpolitiken – det minst spännande

För många människor uppfattas kommunpolitiken som den minst viktiga, och minst spännande av de politiska nivåerna. Många upplever att vi mest sitter och bråkar om olika penganivåer, eller att vi är för eller emot något. Det unika: Ideologin bakom besluten, blir lätt otydlig.

Och det är inte så konstigt att vi diskuterar mycket ekonomi. Politik handlar i mångt och mycket om att fördela pengar. Menpolitik handlar inte bara om kronor och ören, utan också om värderingar: hur vi behandlar varandra, vilka värderingar som ska gälla i samhället och vilken framtidsvision som vi har.

Vi kristdemokrater har länge levt med att vi har uppfattats som otydliga. Min önskan är att successivt göra upp med otydligheten, genom att framförallt fokusera på ett visst antal frågor som ligger oss nära om hjärtat.

Kristdemokratisk politik utgår ifrån idén om samhällsgemenskap baserad på den kristna värdegrunden, familjens frihet, det personliga ansvaret och ett starkt civilsamhälle. – Det ska inte råda någon tvekan om att Kristdemokraterna är det värdebaserade borgerliga partiet som förenar frihet med socialt ansvarstagande.

En annan väg

För den som har läst våra förslag så ser man ganska snabbt att vi har valt att framförallt fokusera på att peka på önskvärda förändringar på specifika områden, en alternativ väg för vår kommun, snarare än att försöka flytta om si och så mycket i majoritetens budget.

Dels handlar det om resurser som vi som litet parti inte har, men också om att vara realistisk. Lägger vi en egen budget kommer den att falla eftersom vi inte kommer få majoriteter för den. Därför hoppas vi istället på att genom debatt, diskussion och att argumentera väl för vår sak kunna påverka nuvarande majoritet lite i rätt riktning mot det samhälle som vi vill se.

Kloka ord förslag även ifrån andra partier

När jag har läst igenom de olika budgetförslagen så kan jag konstatera att det finns många kloka förslag hos så gott som alla partier. Därför skulle jag inledningsvis vilja berömma majoriteten för de satsningar som görs och har gjorts på turism, evenemang och marknadsföring av kommunen. Det är att område som vi kristdemokrater alltid har prioriterat och som vi vill fortsätta lyfta fram.

Här tror vi att det är viktigt för näringslivet att vi eftersträva en inriktning som är gemensam och långsiktig. Vi skulle även än mervilja lyfta Kalmars unika historiska arv, vackra landsbygd och vår fina boendemiljö till marknadsföring inför turister. Genom en god tillväxt kan vi skapa resurser till ökad trygghet och trivsel.
                

Inte överens om allt

Men vi är inte överens om allt. Vi menar att presentationen i media ger en alltför förskönad bild av verkligheten.

Majoriteten säger sig vara ”glada och stolta över att kunna presentera en budget utan vare sig besparingar eller skattehöjning”.

Men det stämmer ju inte riktigt.

När det gäller skattehöjningar har vi redan lyckats höja oss en bra bit över riksnittet. Och när det gäller besparingar så har vi redan en besparing från förra året som ligger kvar och pressar äldreomsorgen och dess personal med ytterligare 10 miljoner 2013 och med lika mycket 2014-2015. Hur man kan vara glad och stolt över detta är för oss en gåta.

Viktigaste satsningsområdet – familjestöd

Vår stad fick under förra året sin beskärda del av bränder och förstörelse. Det är väldigt viktigt med nya byggnationer och satsningar i Kalmar.  Och ja, vi måste satsa på turismen även i framtiden och vi bör jobba för utökade öppettider på våra fritidsgårdar.
Men, jag har skrivit och sagt det hundratals gånger tidigare och jag tänker säga det hundratals gånger till: Det absolut viktigast vi kan investera i och bygga är en trygg och säker grund för våra barn att stå på. Det främsta sättet att minska våld och kriminalitet, motverka rotlöshet och drogbruk är att ge hem och familjer ett kraftfullt stöd. Barn som får växa upp i en trygg familjemiljö har bättre förutsättningar att klara livets utmaningar.
Men det kanske absolut viktigaste som vi inte får glömma är att satsa på att stödja föräldrar i sin föräldraroll genom bland annat satsningar på föräldragrupper och utbildningar i att sätta gränser och ta konflikter med sina barn.

Så bygger vi ett mjukt samhälle på en säker grund.
Tack för att ni lyssnade.

Inlägg om omfördelning av resurser

Vi kristdemokrater vill idag ange en alternativ färdriktning. Vi ser hur Kalmar kommun har lagt allt mer resurser till administration samtidigt som indragningar många gånger skett i den egentliga verksamheten som man satts att ta ansvar för.

Hur har det blivit så? Vi är övertygade om att bakom detta ligger i de flesta falla politiker som vill visa sig duktiga. Vi älskar fina papper och snygga rapporter. När staplarna möter oss färgglada, raka och fina tror vi att vi gjort ett gott jobb även om vissa kurvor går ned.

Det här vill vi ändra på. Resurserna ska tillbaka till kunder, skolbarn, äldre i de verksamheter vi har ansvar för. Därför föreslår vi en generell g indragning på minst en procent ifrån administration för att istället kunna bevara och gärna höja kvalitén i den direkta verksamheten bland barn och ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Vad en sådan omfördelning av resurser skulle kunna ge har vi svårt att veta exakt, men vi är övertygade om att vi har rätt i princip, och sedan får procentsatsen korrigeras så att den gott och väl täcker de förslag vi föreslår här idag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s