Revisorerna föreslår att majoriteten ska överväga att ta bort ärendet från dagordningen!

Pressmeddelande 2013-05-25

Förebyggande arbete är alltid det bästa för individen, men det är också en investering som ger minskade kommunala kostnader. Vi är därför självklart positiva till att kommunen med fastighetsförsäljningen som grundplåt, nu har möjlighet att starta detta viktiga arbete med sociala investeringar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde, då ärendet” Bildandet av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete”, behandlades reserverade sig Folkpartiet och Kristdemokraterna till förmån för vårt yrkande om återremiss.

– Vi menar att beslutsunderlaget behövde kompletteras och förtydligas på flera områden.

Revisorerna menar i en skrivelse (bifogas) att förslaget som kommunfullmäktige ska ta ställning till behöver omarbetas och förtydligas.

Ett ställningstagande från majoriteten kommer förmodligen i samband med att denna skrivelse delas ut till alla ledamöter. Vi hoppas självfallet att S, V och C tar bort ärendet från dagordningen.

– Om ärendet ändå går fram för beslut kommer vi att yrka på återremiss och hoppas på att de partier som i kommunstyrelsen röstade för återremiss, också röstar för återremiss och omarbetning av förslaget i kommunfullmäktige.

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna

Inger Hilmansson
Gruppledare för Folkpartiet Liberalerna

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s