Klokt att återföra omsorgen till Södermöre

imageHärom dagen beslutade Södermöre kommunedelsnämnd om återförande av omsorgen till Södermöre kommundelsförvaltning. Här följer några av de synpunkter som undertecknad och Alliansen i Södermöre framförde muntligen och i en protokollsanteckning i samband med beslutet.

(Protokollsanteckning som Alliansen i Södermöre la i samband med att nämnden beslutade om återförandet av omsorgen till Södermöre kommundel 16/11)

Alliansen i Södermöre välkomnar ett tidigare återförande av omsorgen till Södermöre kommundelsförvaltning. Redan när beslutet togs föreslog Alliansen att frågan borde omprövas var tredje månad, för att tydliggöra att omsorgsförvaltningens driftansvar var högst tillfälligt, och i väntan på att bland annat en ny förvaltningschef rekryterades och blev varm i kläderna.

Vad hände?
Alliansen i Södermöre hade sedan tidigare varnat för de brister inom ekonomi, patientsäkerhet, rättssäkerhet och arbetsmiljö som skulle komma om majoriteten fortsatte med sina nedskärningar enligt ”osthyvelprincipen”.

Det som slutligen ledde fram till att nämnden, för att garantera kvalitén för våra äldre, tillfälligt lämnade över ansvaret för driften till omsorgsförvaltningen var en kombination av otur, sjukdomar, dålig planering, bristande styrning men också av majoritetens huvudlösa nedskärningar.

Lärdomar/utvärdering
Vi beklagar att nämnden inte har fått en få en kontinuerlig uppföljning av verksamheten såsom det initialt utlovades. Detta har gjort att såväl brister inom biståndsbedömningen, en ökad andel delade turer, problem med vikarieanskaffningen och verksamhetschefernas behov av ytterligare stöd gått nämnden förbi.

Bristen på en handlingsplan för återgång till drift under Södermöre kommundelsförvaltning har också, precis som Alliansen varnade för, skapat en stor oro och osäkerhet bland personalen. Samtidigt är det viktigt att situationen inte återupprepas och att vi analyserar och drar lärdomar av det som ledde fram till att nämnden tillfälligt tvingades lämnade över driftsansvaret till omsorgsförvaltningen.

Välkomnar avtal med Omsorgen
Vi välkomnar lyhördheten gentemot verksamheten som lett fram till att avtal upprättas med Omsorgsnämnden kring ett utökat och tydligare samarbete kring HSL och nattpatrull. Det är dock viktigt att samarbetet inte begränsar sig till att vi köper in dessa tjänster ifrån fackförvaltningen. Det är av största vikt att såväl cheferna som personal i Södermöre kommundel får delta i gemensamma utbildningar, verksamhetsuppföljningar, planeringsmöten och samarbetsråd (tex träffpunkternas nätverk) med fackförvaltningen.

Vikariesystemet är en annan sak som måste ses över. Att använda den centrala vikariepoolen har sina fördelar, samtidigt bidrar den till att minska kontinuiteten för de boende.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s