KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen


Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Mars godkändes dessvärre detaljplanen för grönområdet vid Kungsgårdsvägen, i sin nuvarande utformning. Något som jag beklagar detta å det starkaste.

Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet, genom Samuel Watanen, tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig. Men att ytterligare bebyggelse inom hela planområdet (område 4–9) innebär en allt för stor inverkan på områdets karaktär och att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”, skulle gå förlorad. Därför föreslog vi att detaljplanen skulle återemitteras för att avbryta detaljplaneändringen avseende område 4–9. När det föreslaget inte vann bifall hade vi inget annat val än att rösta avslag till detaljplaneändringen i sin helhet.

Vi beklagar att majoriteten och övriga allianspartier inte tog till sig den oro och de omfattande protester som kommit ifrån de boende i området, som såg sitt älskade grönområde hotat. Det bådar inte gott för framtiden.

Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför är det av stor vikt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s