Kalmar kommun bör vara en valkrets

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades om indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018. Under lång tid har Kalmar kommun varit indelad i två valkretsar. Valkretsarna är en rest från 70-talets kommunsammanslagningar, då systemet var utformat för att värna vissa kommundelar genom slutna valkretsar.

Inget parti hade i kommunvalet 2014 kretsindelade listor och valkretsarna har därför spelat ut sin roll, varför jag föreslog att Kalmar kommun endast bör ha en valkrets i Kalmar kommun vid valet 2018.

Från och med valet 2018 gäller nya regler för hur och när valkretsar skall tillämpas. Det revolutionerande är att det i kap 4 vallagen § 11 står ”vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte annat följer av 12:e §”, vilket säger att en kommun med fler än 36 000 röstberättigade medborgare kan om man så önskar delas in i två eller fler valkretsar.

Flera kommuner såsom Östersund, Solna, Gävle, Karlstad, Vellinge, Tyresö, Lund och Falun har redan anpassat sig efter den nya vallagen och det vore därför inte annat än rimligt att Kalmar kommun bör ta hänsyn till den nya lagstiftningen. Jag föreslog därför att ärendet behövde återremitteras till valnämnden för att vi skulle få en redovisning av de särskilda skäl som föreligger för att Kalmar kommun även fortsatt ska ha två valkretsar.

Vidare föreslog jag att om särskilda skäl ej föreligger, så bör valnämnden ompröva beslutet att föreslå att Kalmar kommun ska ha två valkretsar och istället föreslå Kommunfullmäktige att avskaffa kommunens valkretsar inför 2018 års val. Kalmar kommun ska således, såsom vallagen påbjuder, vara en valkrets.

Dessvärre vann förslaget ingen majoritet men jag fick med mig ledamöterna ifrån Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet på en gemensam reservation mot kommunstyrelsens beslut att inte återremittera ärendet för noggrannare prövning och kommunstyrelsens avslag av vårt yrkande om att endast ha en valkrets i Kalmar kommun vid valet 2018.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s