Hemsidan är under konstruktion

Just nu håller hemsidan på att uppdateras. Ny och aktuell information kommer läggas upp under veckan och kommer därefter uppdateras mer frekvent under de återstående veckorna av valrörelsen.   Tills dess rekommenderas ni att följa Kristdemokraterna i Kalmars hemsida och Facebook-sida. Med vänliga hälsningar Christopher Dywik Annonser

KD välkomnar att majoriteten anammar KD:s fiber-linje

Under gårdagen presenterade den styrande majoriteten en rad satsningar riktade mot landsbygden. Kristdemokraterna välkomnar dessa välbehövliga satsningar och konstaterar att man drivit majoriteten framför sig i ännu en viktig fråga för landsbygden*. Frågan om att kommunen bör ta ett större ansvar för utbyggnaden av fiber på Kalmar kommuns landsbygd är en fråga som Kristdemokraterna i…

KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar

Under torsdagskvällen hölls ett samrådsmöte med allmänheten kring den planerade ändringen av vindkraftsparken vid Värnanäs, söder om Halltorp. Mötet hade stor uppslutning och frågorna och oron kring buller, sjunkande fastighetspriser och förlusten av naturvärden var många när planerna på att ersätta de tidigare planerade verken på 150 meter med 200-meters verk presenterades

Nej, vi bör inte ge romerna en särskild plats

I samband med tisdagens KS-sammanträde hade ett medborgarförslag om romernas situation lämnats in. Förslaget är vällovligt, framförallt nu när vintern närmar sig. Vi har ett medmänskligt ansvar att hjälpa våra medmänniskor. Hur vällovligt hans förslag än är så är hans förslag dock ingen bra lösning. Särlösningar för romerna har inte historiskt visat sig hjälpa dem,…

Kalmar kommun bör vara en valkrets

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades om indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018. Under lång tid har Kalmar kommun varit indelad i två valkretsar. Valkretsarna är en rest från 70-talets kommunsammanslagningar, då systemet var utformat för att värna vissa kommundelar genom slutna valkretsar. Inget parti hade i kommunvalet 2014 kretsindelade listor och valkretsarna…

KD säger ja till köp av Guldfågeln Arena – men…

Kristdemokraterna har efter en intern diskussion i god demokratisk anda, där vi nött och blött alla alternativ, beslutat att ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att Kalmar kommun ska ta över Guldfågeln Arenan. Men… Arenan ska inte bara ”vara KFF:s ”, utan den ska kunna nyttjas för såväl damfotbollen (tex IFK Kalmar), juniorer, skolidrotten, konserter och…

Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Jag och Kristdemokraterna välkomnar beslutet. Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning…