Välkommen översyn av fritidsgårdsverksamheten

Kristdemokraterna har länge efterlyst det nytänk och den omstöpning/omorganisering av fritidsgårdsverksamheten som nu äntligen initieras i Kalmar kommun. Framförallt gläds vi kristdemokrater över förändringen av fritidsgårdarnas öppentider från skoltid till de tider då skolan är stängd. Helger och lov som för de flesta ungdomar välkomnas med öppna ärmar kan för vissa ungdomar innebära att de…

Hur går det med familjecentralen i Lindsdal?

Enkel fråga till kommunalrådet Anette Lingmerth (S) Under föregående år tog Kalmar kommun, i samråd med medborgarna och kommunfullmäktiges partier, fram en ny vision – Kalmar 2020. Ambitionen med visionen var att ge uttryck för kommunens önskade färdriktning och att den skulle ligga till grund för såväl budget som organisatoriska förändringar de kommande åren. I…

Kungen är Kung!

Ganska självklart egentligen. Men nått som vi lätt glömmer i dagens stressiga och materialistiska värld: Det viktigaste är närvarande föräldrar som tar sig tid att lyssna på barnen. Det måste förövrigt vara politikens fokus, att skapa förutsättningar för föräldrar att få mer tid med barnen. Tack Kungen för att du är Kung och påminner oss…

Väljarna avgör vem som ska styra!

Barometern hävdar idag att Christina Fosnes, nytt förstanamn för (M) i Kalmar hävdat att ett maktskifte i Kalmar förutsätter att Centerpartiet är med – vilket Anders Andersson(C) givetvis inte vill (han vill att socialisterna fortsätter styra Kalmar). Oavsett om det verkligen var så hon sa eller ej, så är det hela givetvis nonsens! Det är…

Äntligen en renovering av skolorna i Hagby och Halltorp

Glada miner här idag! Idag, på budgetfullmäktige, har vi äntligen fått igenom en renovering och nybyggnation av förskolan och skolan i Hagby och Halltorp! Nu återstår det bara att kämpa för att lokalerna anpassas efter verksamhetens behov. Som många säkert har uppmärksammat så har tex. majoriten i sitt förslag för nybyggnationen i Halltorp inte anpassat…

Skuggar lärare på Hagbyskolan

Imorgon, torsdag kommer jag att skugga en lärare på Hagbyskolan. Besöket sker i samarbete med Lärarförbundet som har ebjudit samtliga ledande politiker att få ”skugga” en lärare under en heldag för att få en bättre inblick i lärarnas vardag. Det är lite extra kul att det var just Hagbyskolan som jag blev tilldelad, med tanke…

Familj, Frihet, Förvaltarskap – KD:s budgetreservation

Kalmarbygdes anor sträcker sig långt tillbaka i historien. Det är ett arv som förpliktigar. Därför anser vi att den kommunala verksamheten ska drivas utifrån förhållningssättet ”hållbar utveckling” som handlar om att vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för såväl vårt historiska arv som vår samtida omgivning och kommande generationer. Vi anser att…

Initiala synpunkter på vänster-majoritetens budgetförslag

Pressmeddelande Kalmar 2013-10-29 Vi har idag fått majoritetens budget presenterat för oss i stora drag. Vilka satsningar som prioriteras bort eller lyfts fram i investeringsbudgeten fick vi inte föredraget för oss och vi väntar just nu på svar på detta. Men rent spontant finns det några saker att kritisera. Men även vissa delar att glädjas…