KD välkomnar att majoriteten anammar KD:s fiber-linje

Under gårdagen presenterade den styrande majoriteten en rad satsningar riktade mot landsbygden. Kristdemokraterna välkomnar dessa välbehövliga satsningar och konstaterar att man drivit majoriteten framför sig i ännu en viktig fråga för landsbygden*. Frågan om att kommunen bör ta ett större ansvar för utbyggnaden av fiber på Kalmar kommuns landsbygd är en fråga som Kristdemokraterna i…

KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar

Under torsdagskvällen hölls ett samrådsmöte med allmänheten kring den planerade ändringen av vindkraftsparken vid Värnanäs, söder om Halltorp. Mötet hade stor uppslutning och frågorna och oron kring buller, sjunkande fastighetspriser och förlusten av naturvärden var många när planerna på att ersätta de tidigare planerade verken på 150 meter med 200-meters verk presenterades

Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Jag och Kristdemokraterna välkomnar beslutet. Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning…

Deltidsbrandkåren fyller en oerhört viktig roll

Studiebesök| Voxtorps deltidsbrandkår| Igår kväll hade jag förmånen att besöka Voxtorps deltidsbrandkår och samtala om deras förutsättningar och utmaningar. Deltidsbrandkåren fyller en oerhört viktig roll för att garantera att medborgare får samma snabba hjälp vid olyckor, oavsett om man bor i stan eller på landsbygden. Jag fick även vara med på deras D-HLR utbildning vilket…

Hur informerar Kalmar kommun allmänheten?

En Enkel fråga till Kalmar Vattens ordförande Steve Sjögren (S)| Kalmar Vatten AB har infört bevattningsförbud under tiden 12 maj – 27 juni eftersom grundvattennivåerna är så låga. Den 18 maj publicerade Kalmar kommun om detta på Kalmar.se. Det är bra att information likt detta är lätt att hitta. Men merparten av medborgarna tittar dagligen…

Kalmarbygden kan bättre!

Kalmarbygden är fantastisk! Här möts slottet och vår unika kulturbebyggelse, gröna parker och blå vattenblänk med modern arkitektur, universitet och ett rikt nöjesutbud. Men Kalmar är mer än bara turism och evenemang. Det är också barn i allt för stora barngrupper, ungdomar på landsbygden vars fritidsgårdar har lagts ner, invandrare som inte kommer in i…

Öppna landskap förutsätter lantbruk!

Under gårdagen besökte jag och riksdagsledamot Anders Andersson(KD), familjen Danielssons gård i Applerum söder om Kalmar för att samtala om det konventionella jordbrukets förutsättningar, styrkor och utmaningar för framtiden. För Kalmar län är jordbruket viktigt. Matproduktionen är grunden för att garantera öppna landskap och gröna hagar. Dagens hårda och orättvisa konkurenssituation från Tyskland och Danmark…

Visa respekt för bondekåren!

Replik till Patricia Vildanfors (MP) I Barometern/OT 20/8 får vi en replik från MP gällande jordbruket i vårt län. Patricia Vildanfors påstår sig inte vilja ställa upp motsättningar mellan närproducerad mat som konventionellt jordbruk producerat, och ekologiska produkter. I nästa andhämtning ägnar hon en lång harang åt det ekologiska jordbrukets fördelar och reser krav på…

Jordbruket är garantin för öppna landskap!

Valrörelsen handlar om många frågor. Vi vill som kristdemokrater markera vikten av att inte låta accelererande avstånd mellan stad och land leda till en tyst och igenvuxen landsbygd. För utvecklingen i Kalmar län är det viktigt att se jordbrukets betydelse. Stad och land är ömsesidigt beroende av varandra! Men Sverige har sedan 2005 genomgått en…

Dywik besökte Junegården

Idag har jag varit och besökt Junegården i Förlösa och träffat massa glada grisar med knorr och gott om strö att böka i. Stolt över våra svenska bönder som trotts oerhört oschyst konkurrens ifrån framförallt Danmark kämpar på. Jag är också stolt över att vara kristdemokrat när man är ute och besöker gårdar och diskuterar…

Vad händer med Kalmars bredbandsstrategi?

Information och diskussion om bla bredbandsutbyggnad på KS-AU här på morgonkvisten… ”En av de viktigaste delarna för landsbygdens överlevnad” slår Bo Lönnqvist, Regionförbundet i Kalmar län fast.” Jag delar den uppfattningen! Jag delar dock inte majoritetens uppfattning om att ansvaret inte ligger på kommunens bord. Givetvis finns mer att önska av regionförbundet och staten borde…