Vad gör Kalmar för att motverka könsstympning?

En Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) | Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor…

Bromma – Nödvändig för Kalmars utveckling och för jämlik sjukvård!

Sveriges mindre flygplatser har länge varit hotade. EU-kommissionen har velat ta bort möjligheten till offentligt stöd för regionala flygplatser. Sedan beslutade S, MP, V och SD i riksdagens trafikutskott att återinföra flygledningen i statlig regi, vilket hotar öka kostnader för de regionala flygplatserna med över 30 procent; pengar som måste tas ur ägarkommunernas och regionernas/landstingens…

Tankar om kommunfullmäktige och sprutbytesprogram i Kalmar

Hej hej kära läsare! Här kommer äntligen en redigörelse av vad jag på ett ungefär sa i debatten om sprutbytesprogram på kommunfullmäktige i måndags. Det finns dock givetvis ännu fler saker som jag sade i samband med debatten, som inte står med här, jag ämnar återkomma till vissa av dessa saker i en debattartikel framöver.…