KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Mars godkändes dessvärre detaljplanen för grönområdet vid Kungsgårdsvägen, i sin nuvarande utformning. Något som jag beklagar detta å det starkaste. Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet, genom Samuel Watanen, tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig. Men att ytterligare bebyggelse inom…

Äntligen en renovering av skolorna i Hagby och Halltorp

Glada miner här idag! Idag, på budgetfullmäktige, har vi äntligen fått igenom en renovering och nybyggnation av förskolan och skolan i Hagby och Halltorp! Nu återstår det bara att kämpa för att lokalerna anpassas efter verksamhetens behov. Som många säkert har uppmärksammat så har tex. majoriten i sitt förslag för nybyggnationen i Halltorp inte anpassat…

Det blir inget mediehus vid Systraströmmen

Barometern rapporterar idag att Gota medias planer på ett mediahus vid Systraströmmen inte kommer bli av trots allt. Det hela är givetvis trist för Barometern. Men som motståndare till byggnationen av ett ”glasmonster” på den aktuella platsen, så kan jag samtidigt inte låta bli att glädjas. Det är viktigt att Kalmar fortsätter att utvecklas på…

Gota Medias mediehus

I dagens Barometern kan man läsa om detaljplanen för Kvarnholmen 2:5 ”Gota Media” i Kalmar som det ska beslutas om på måndag. I artikeln framgår det att KD:s hållning i frågan är: NJA. Så har jag givetvis inte uttryckt mig utan det är helt och hållet Barometerns påhitt. Med anledning av artikeln ställde Barometern två…