(S) lägger rätten till heltid läggs på is

I november 2011 beslutades i kommunfullmäktige att införa Rätten till heltid. I detta beslut ingick också att kostnaden för detta införande skulle ske inom befintlig budgetram. Den nuvarande ekonomiska situationen har med tydlighet visat sig att det är en omöjlig ekvation att ålägga omsorgsverksamheten med fler och fler kostnadsdrivande uppgifter/reformer utan att också skicka med…

Glädjande beslut om valfrihet för äldre

Pressmeddelande – Kalmar 4 december 2012 Idag finns det all anledning att glädjas över att en fråga som vi kämpat för mycket länge äntligen blir verklighet. Idag kan vi glädja oss över att kommunstyrelsen, efter flera år i sträckbänk, säger ja till införande av valfrihet inom äldreomsorgen. – Somliga oroar sig för vinsterna i vården.…

Gjädjande besked i omsorgsnämnden om LOV:en

Gläds idag åt Omsorgsnämndens ja till införande av valfrihet inom äldreomsorgen. De som har byggt upp vårt land förtjänar värdighet och respekt. Dagens omyndigförklarande måste upphöra, givetvis måste man själv få välja vem som ska sköta ens omsorg när man bli äldre. Jag tackar dock inte tillväxtgruppen för detta (likt media uppenbarligen gör) utan min…

Kristdemokrat – och stolt

Det är två år sedan valet och två år till valet. Nu kavlar vi upp ärmarna och höjer svansföringen i Kalmar. Missa inte min halvtidsartikel i dagens Barometern där jag summerar den tiden som varit, läget i partiet och mina prioriterade områden. Det kommer bli mer fokus på barn och ungdomars uppväxtvillkor, på omsorg om våra äldre samt ett tydligare ställningstagande för den kultur, de traditioner och de värderingar som har präglat vårt land i 1000 år. Men läs artikeln själv här.

Glädjande besked från (M) och (C)

Pressmeddelande Kalmar 2012-09-11 Under gårdagen nåddes vi av ett glädjande besked från Moderaterna och Centerpartiet om valfriheten för våra äldre. Under gårdagen sällade sig (M) och (C) till oss som tycker att valfrihet för våra äldre och framtida generationers äldre är en prioriterad fråga. – Det var många av oss som var mycket förvånade innan…