En levande landsbygd – Under konstruktion

Seniors exercising with bicycle
För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmar kommun ska leva, inte bara Kalmar stad. Det ska vara möjligt att både bo, arbeta och verka på landsbygden.

Inom flera områden försämras landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med centralorten Kalmar. Trots att en stor del av Kalmar kommuns invånare bor i glesbygden och i våra mindre samhällen så avspeglas det inte i kommunens prioriteringar och investeringar. Centraliseringen av kommunens verksamhet fortsätter i oförändrad takt, investeringar på landsbygden skjuts på framtiden, lantbrukare och privatpersoner drabbas hårt av vildsvinens framfart och många yngre tvingas flytta från orten på grund av dåliga kommunikationer.

Vi vill bryta trenden. För oss är det en självklarhet att det krävs en aktiv landsbygdspolitik som är hållbar ur ett såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kristdemokraterna kämpar för en levande landsbygd. Därför vill vi:

• Ge kultur- och fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att stoppa centraliseringen av fritidsgårdsverksamheten i Kalmar kommun. Bedriv verksamhet på samtliga orter där intresse och underlag finns.
• Inrätta en tjänst som kommunal ”bredbandssamordnare” på Kommunledningskontoret, med uppgift att främja en utbyggnad av fibernät i Kalmar kommun och serva och hjälpa medborgare och företag som har frågor kring en eventuell anslutning till fibernätet.
• Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att skyndsamt färdigställa Kalmar kommuns bredbandsstrategi.
• Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att tillse att kommunens jägare, tillsammans med ägarna eller arrendatorerna, till angränsande marker, samordnar sin jakt av vildsvin. Samt att föra en dialog kring utfodring och användande av åtel i området så att detta kan ske på ett ändamålsenligt sätt.
• Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att undersöka eventuella ekonomiska och miljömässiga vinster genom att lägga ut skötseln av grönområden och planteringar i Södermöre kommundel på entreprenad.
• Ge Södermöre kommundel möjlighet att själv förvalta sitt eget kapital.
• Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att tillse att kommunens mindre samhällen får minst en central plantering eller annan jämförbar utmyckning vid samhällets ”centrum”.
• Ge ansvarig enhet i uppdrag att, i dialog med KLT, tillse att Kalmar kommun får en avsevärd utökning av anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar och helger.
• Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhålla sig mer generös vad gäller storleken på tomter i framtagandet av nya detaljplaner på landsbygden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s