Ska KD samarbeta med SD?

Under dagen och gårdagen har det varit stora rubriker och högljudd diskussion på sociala medier med anledning av att vår partiledare Ebba Busch Thor sagt att SD inte på pappret kan klassas som ett rasistiskt parti och att hon kan tänka sig att gå in i en Alliansregering med passivt stöd från SD. Jag skulle med…

Vad gör Kalmar för att motverka könsstympning?

En Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) | Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor…

KD stöd-åt korv på Larmtorget

I fredags kväll samlades en delegation ifrån Kristdemokraterna på Larmtorget för att ”stöd-äta” korv. Syftet var att markera vårt motstånd mot det märkliga förslaget att flytta bort den populära korvförsäljningen från Larmtorget. – Man behöver inte vara en Einstein för att inse att bråk Larmtorget nattetid inte beror på att folk ätit för mycket korv,…

När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?

En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) | Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar. I norra delen…

God Jul i en orolig tid

Snart är Julen här med ljus, sånger, mat, gemenskap och Kalle Anka. Vi firar att Jesus föddes, men också att vi har varandra. Men i år är det svårt slappna av och njuta. Vi har länge varit förskonade ifrån de värsta hemskheterna i världen. Men höstens händelser, med en enorm flyktingvåg och de fruktansvärda terrordåden…

Utdelning ur Matz Edins donationsfond till Ruth Pahlm

Under gårdagen hade Kristdemokraterna i Kalmar sin traditionella Julfest och i samband med det också utdelning ur Matz Edins donationsfond. Utdelning ur fonden görs som erkänsla för förtjänstfullt arbete till den som, genom sitt engagemang för Kristdemokraterna i Kalmar kommun, varit ett föredöme för sina partikamrater och verkat i Matz Edins anda. Avdelningsstyrelsen har i…

KD om kommunens HBTQ-plan – Gör om gör rätt!

I dagens Barometern intervjuas jag om mina synpunkter på majoritetens förslag till HBTQ-plan för Kalmar kommun. I intervjun förekommer dock lite felaktigheter. För det första så förekom det de facto synpunkter både ifrån Barn- och Ungdomsförvaltningen, Kultur och Fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd – vissa av dessa synpunkter är bejakade, andra inte. Gällande dam- och herrtoaletterna…

Varför finns det ingen återvinningsstation i Ljungbyholm?

Den 13:e maj stängde återvinningsstationen i Ljungbyholm på grund av att den nya sporthallen började byggas på den plats där den tidigare legat. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) – hänvisas då till en plats bakom ICA Stinsen. Snart visar det sig dock att det inte alls är möjlighet att bygga upp återvinningsstationen på denna plats,…