Enkel fråga angående byte av Kalmar stadsvapen

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny grafisk profil för Kalmar kommun i enlighet med ett bifogat koncept och en idéskiss. Att Kalmar kommuns förvaltningar ska använda samma grafiska profil är självklar, varför det givetvis kan vara klokt att se över hur detta fungerar. Men varför Kalmars…