Trygga familjer

För att ett samhället ska fungera och bli ett gott samhälle så är det viktigt att få en bra start i livet. Vi vet att barn som får växa upp i en trygg familjemiljö med värme och ramar har bättre förutsättningar att klara livets utmaningar.

Vi ser, trots en ökad materiell standard, att allt fler unga mår dåligt och faller ner i kriminalitet, rotlöshet och missbruk. Multiarenor, storslagna kulturprojekt och fina ord duger föga. Det främsta sättet att förebygga detta är att ge föräldrar ett kraftfullt stöd i sin föräldraroll.

Kristdemokraterna slår vakt om tvåsamheten och kärnfamiljen som är den tryggaste samlevnadsformen för barnen. Men det innebär inte att vi anser att andra samlevnadsformer förtjänar mindre stöd, tvärtom.

Just därför att dagens familjer ser olika ut så måste en modern familjepolitik också ha som utgångspunkt att alla familjer är olika med olika förutsättningar och behov. För den som exempelvis är ensamstående föräldrar så har man ofta ett ett tufft livspussel och ofta ont om pengar, för dessa innebär pekpinnar och höjda skatter mindre pengar i plånboken och mindre trygghet.

”Den omoderna stelbenheten och förmynderiet av familjer måste upphöra, det måste bli lättare att själva planera sin vardag.”

Vår uppgift ifrån politiskt håll måste vara att stötta och stödja, inte styra och ställa. Det är föräldrarna, inte staten som ska bestämma hur föräldraförsäkringen ska delas och den skall kunna tas ut till och med att barnet fyllt 18 år. Familjen behöver mer stöd och mindre pekpinnar.

Familjen är samhällets viktigaste grundsten

Familjen är samhällets viktigaste grundsten

Vi bygger ett varmt samhälle på en säker grund genom att:

• Utöka resurserna för en ambitionshöjning av familjestöd genom föräldrautbildningar.

• Prioritera förskole- och skolbyggnationerna i Tvärskog, Hagby och Halltorp.

• Utöka öppettiderna på kommunens fritidsgårdar på kvällar och helger genom bland annat föräldramedverkan.

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.

• Utöka resurserna till ungdomsmottagningen för en ambitionshöjning med syfte att korta köer och kunna ta emot fler killar

• Utökade resurser för en ambitionshöjning av föräldrastöd och föräldrautbildningar genom den öppna förskoleverksamheten.

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilket familjerådgivningsstöd som finns i kommunen samt vad som kan göras för att stödja denna.

• Inrätta familjecentraler i centrala Kalmar och Lindsdal.

• Utökade resurser för fortsatt stöd till matlagningskurser för föräldrar.

• Öronmärk 100 tkr för en förstärkt satsning på lovskola.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s